Основна дјелатност Језичког центра ИН су курсеви страних језика и услуге превода (отуд и назив Центра). Језички центар ИН пружа услуге превода различитих докумената и текстова из свих области живота. Преводи могу бити овјерени печатом и потписом судских тумача уколико то клијент захтијева (у Центру су ангажовани и преводиоци који су судски тумачи, као и они који немају то звање).

Поред писменог превода докумената, Центар нуди и услуге консекутивног и симултаног превођења. Највише ангажованих сарадника су судски тумачи за енглески (који је и најтраженији), али наши сарадници су и судски тумачи за њемачки, руски, француски, италијански, грчки, шпански, португалски, словеначки, шведски, чешки и за друге језике по потреби.