Поред услуга превода судских тумача, нудимо услуге лекторисања текстова на српском, енглеском, француском, италијанском, шпанском и њемачком језику.

Лекторисање врше дипломирани професори језика којима је тај језик матерњи.