Упис кандидата на све курсеве се врши током цијеле године. Најбоље вријеме уписа је август/септембар, с обзиром да већина курсева прати школску годину, али курсеви се организују у било ком мјесецу у зависности од пријављених кандидата.

Нови кандидати се могу прикључити нивоу који одговара њиховом знању и након што је група кренула са наставом, тј. током курса, а у складу са резултатима улазног теста.

Кандидати који никада нису учили жељени језик се одмах пријављују за почетни курс, а сви остали кандидати раде улазни тест, односно тест за одређивање нивоа познавања језика. Тест траје око сат времена, ради се писмено, а уколико је резултат теста на граници између два нивоа, ради се и усмено тестирање. Тестирање је могуће организовати на дневној бази, а термини тестирања се уговарају у пријемној канцеларији. Тестирање је бесплатно и није обавезујуће.