Од оснивања Језичког центра ИН организовано је много курсева у сарадњи са фирмама и организацијама (већина се налази на Листи референци). Часови се изводе у просторијама Центра или фирме у терминима према договору.

Цијена зависи од броја полазника, нивоа, врсте курса и броја часова. У овом аранжману најчешће се изводе специјалистички курсеви. Осим крсева страних језика, Језички центар ИН сарађује са великим бројем фирми у области превођења и лекторисања.