Настава се изводи у минималним групама од 4 особе или максималним од 12 особа. Могуће је организовати и наставу 1 на 1, као и групе од 2 или 3 ђака у складу са потребама полазника.

Сви наши курсеви изводе се по утврђеном плану и програму. У настави се користе различите методе и наставна помагала, као што су интерактивне бијеле табле, аудио и видео материјали, пројектор, роботи, online садржаји и слично. Наши наставници пружају консултације и ван наставе, као и приједлоге за лектиру и друге садржаје који кандидату могу помоћи при учењу језика (или других наставних области које нудимо). У настави језика су подједнако заступљене све језичке вјештине, а граматичке структуре и вокабулар се обрађују на систематичан начин.