На крају сваког курса Језички центар ИН организује полагање завршног теста прије издавања сертификата. Полагање се састоји из писменог и усменог дијела, а у коначну оцјену је укључена и средња оцјена свих тестова рађених у току курса.

Могуће је организовати полагање испита и за кандидате који нису похађали курс језика у нашој школи. Испит се састоји из писменог и усменог дијела и заказује се на захтјев кандидата најмање 5 дана раније.

Сертификати се наплаћују само за одрасле полазнике курсева језика. Кандидати који су полазници наших курсева плаћају полагање завршног испита по нижој цијени у односу на екстерне полагаче.

Ђаци основне школе и предшколци не плаћају полагање завршног испита, али су обавезни да полажу завршни испит прије издавања дипломе.