Језички центар ИН организује курсеве енглеског за дјецу, тинејџере и одрасле, у групи или појединачно. Курсеви прате наставни план и програм прилагођен одређеном узрасту или нивоу знања. Све језичке вјештине су заступљене у настави, али се нагласак највише ставља на практичну употребу језика.

Курсеви за дјецу од 4 до 6 година

Циљ курса је да дјеца савладају основни вокабулар и фразе и да схвате да постоји и неки други језик осим матерњег. Важно је да у овом узрасту дјеца заволе језик, па је у настави заступљено много игрица и пјесмица и других забавних метода учења. Дјеца се забављају, социјализују и уче у исто вријеме.

 • Групе од 4 до 12 полазника
 • 2 x 45 минута седмично
 • Трајање курса: 72 часа од 45 минута
 • Курсеви прате школску годину

Курсеви за дјецу од 7 до 9 година

Циљ курса је да дјеца почну развијати језичке вјештине говора и слушања и да почну самостално да састављају једноставније реченице. Програм курса је забаван и динамичан, па дјеци обавезе учења не падају тешко. У настави се користе и додатна аудио-визуелна педагошка помагала како би дјеца слушала језик изворних говорника.

 • Групе од 4 до 12 полазника
 • 2 x 60 минута седмично
 • Трајање курса: 72 часа од 60 минута
 • Курсеви прате школску годину

Курсеви за дјецу од 10 до 12 година

У настави за овај узраст комбинују се и савремени и традиционални приступи учењу страног језика. Програм се базира на тимском раду и раду у пару. Циљ курса је да дјеца савладају основе граматике и вокабулара кроз једноставне текстове, дијалоге и причице. Након завршеног курса биће спремни да полажу међународно признате испите за дјецу из енглеског језика YLE Starters и YLE Movers. И у овом узрасту часови су забавни и динамични и држе пажњу дјеци.

 • Групе од 4 до 12 полазника
 • 2 x 60 минута седмично
 • Трајање курса: 72 часа од 60 минута
 • Курсеви прате школску годину

Курсеви за дјецу од 12 до 13 година

У настави за овај узраст комбинују се и савремени и традиционални приступи учењу страног језика. Циљ курса је да дјеца развијају све језичке вјештине. Треба да науче да пишу сложеније реченице, а вокабулар проширују кроз текстове на разне теме, дијалоге, причице и сл. У граматици користе више глаголских времена и у писменој и усменој форми. Након завршеног курса биће спремни да полажу међународно признати испит за дјецу из енглеског језика YLE Flyers. И у овом узрасту часови су забавни и динамични и држе пажњу дјеци.

 • Групе од 4 до 12 полазника
 • 2 x 60 минута седмично
 • Трајање курса: 72 часа од 60 минута
 • Курсеви прате школску годину

Курсеви за тинејџере

Курсеви за тинејџере су практично курсеви за одрасле полазнике, али су им садржај, вокабулар и теме прилагођени узрасту. У понуди су курсеви од А1 до Б2 нивоа за овај узраст, и полазници се спремају за међународне Cambridge English KET, PET и FCE испите.

 • Намијењени за полазнике 13-17 година
 • Групе од 4 до 12 полазника
 • 2 x 90 минута седмично
 • Трајање курса: 144 часа од 45 минута
 • Курсеви прате школску годину

Курсеви за одрасле

А1.1 ниво

 • Разумијевање (слушање) и говор – полазник је у могућности да схвати основне инструкције и да кратке одговоре на једноставна питања.
 • Читање – полазник може да схвати најосновније поруке, инструкције или информације.
 • Писање – полазник може да испуни најосновније форме и да напише основне информације о себи.
 • Групе од 4 до 12 полазника
 • 2 x 90 минута седмично
 • Трајање курса: 56 часова од 45 минута (око 3 мјесеца)
 • Уџбеник: Classic English by Pearson или Link Up by MacMillan

А1.2 ниво

 • Разумијевање (слушање) и говор – полазник је у могућности да схвати основне инструкције и има могућност укључивања у основну конверзацију о предвидљивој теми.
 • Читање – полазник може да схвати најосновније поруке, инструкције или информације.
 • Писање – полазник може да испуни најосновније форме и да пише поруке које обухватају вријеме, датуме и мјеста.
 • Групе од 4 до 12 полазника
 • 2 x 90 минута седмично
 • Трајање курса: 72 часова од 45 минута (око 4,5 мјесеца)
 • Уџбеник: New Opportunities Elementary by Pearson

А2 ниво

 • Разумијевање (слушање) и говор – полазник може да искаже једноставно мишљење или потребе у познатом контексту.
 • Читање – полазник може да разумије конкретне информације у познатом подручју, као што су производи и знакови на једноставним писмима или извјештај о познатим темама.
 • Писање – полазник може да испуни форме и да пише кратка једноставна писма или разгледнице везане за личне информације.
 • Групе од 4 до 12 полазника
 • 2 x 90 минута седмично
 • Трајање курса: 108 часова од 45 минута (око 6 мјесеци)
 • Уџбеник: New Opportunities Pre-Intermediate by Pearson или Gateway A2 by MacMillan

Б1 ниво

 • Разумијевање (слушање) и говор – полазник може да изрази мишљење о апстрактним или културолошким темама на ограничен начин или да да савјете о познатој теми и да схвати инструкције или јавне изјаве.
 • Читање – полазник може да схвати рутинске информације и чланке, као и генерално значење нерутинских информација о познатој теми.
 • Писање – полазник може да пише писма и поруке о познатим или предвидљивим темама.
 • Групе од 4 до 12 полазника
 • 2 x 90 минута седмично
 • Трајање курса: 124 часа од 45 минута (око 8 мјесеци)
 • Уџбеник: New Opportunities Intermediate by Pearson или Gateway B1 by MacMillan

Б2 ниво

 • Разумијевање (слушање) и говор – полазник може да прати и буде укључен у познату тему или конверзацију у прилично великом спектру тема.
 • Читање – полазник може да претражује текстове за релевантним информацијама и да разумије детаљне инструкције или савјете.
 • Писање – полазник може да хвата биљешке док неко други прича или да пише писма која обухватају нестандардне захтјеве.
 • Групе од 4 до 12 полазника
 • 2 x 90 минута седмично
 • Трајање курса: 124 часа од 45 минута (око 8 мјесеци)
 • Уџбеник: New Opportunities Upper-Intermediate by Pearson или Gateway B2+ by MacMillan

С1 ниво

 • Разумијевање (слушање) и говор – полазник може да буде укључен ефектвино у семинаре и састанке у свом пољу дјелатности или да учествује у неформалној конверзацији са високим степеном течности носећи се са апстрактним изразима.
 • Читање – полазник може да чита довољно брзо да прати академски курс, да прати медије ради информисања или да учествује у нестандардној преписци.
 • Писање – полазник може да припрема професионалне преписке, да хвата прилично тачне биљешке на састанцима или да пише есеје који показују способности комуникације.
 • Групе од 4 до 12 полазника
 • 2 x 90 минута седмично
 • Трајање курса: 144 часа од 45 минута (око 9 мјесеци)
 • Уџбеник: Success Advanced by Pearson

С2 ниво

 • Разумијевање (слушање) и говор – полазник може да савјетује или да прича о комплексним или специфичним темама, схвата процјене и да се са самопоуздањем носи са непријатним питањима.
 • Читање – полазник може да разумије документе, преписке и извјештаје, укључујући и најситније детаље комплексног текста.
 • Писање – полазник може да пише писма о било којој теми, да хвата биљешке на састанцима или семинарима са добро изражајном прецизношћу.
 • Групе од 4 до 12 полазника
 • 2 x 90 минута седмично
 • Трајање курса: 144 часа од 45 минута (око 9 мјесеци)
 • Уџбеник: Upstream Proficiency by Express Publishing

Припрема за међународно признате испите

Поред општих курсева језика, организујемо курсеве припреме кандидата за полагање међународно признатих испита. Осим припреме за испите, по потреби вршимо и пријављивање кандидата за полагање у институцијама надлежним за одређене испите.

У нашим просторијама организујемо полагање Cambridge English испита (KET, PET, FCE, CAE и CPE, као и YLE, односно STARTERS, MOVERS и FLYERS) и Aptis испита за провјеру знања енглеског језика; ђаке припремамо и за IELTS и TOEFL испите.

Интензивни курсеви

Према потреби и захтјевима клијента организујемо групне или појединачне интензивне курсеве. Њихово трајање зависи од нивоа и договореног интензитета. Цијена се такође формира на основу интензитета и нивоа.

Специјалистички курсеви

Према потражњи организујемо специјалистичке курсеве за групе или појединце. У понуди имамо широк спектар специјалистичких курсева, а до сад су реализовани курсеви за ски инструкторе, конобаре и бармене, туристичке раднике, студенте који се спремају за Work and Travel програм, медицинске раднике, пословни курсеви, курсеви енглеског из области осигурања итд.

Конверзацијски курсеви

Конверзацијски курсеви се организују за групе или појединце који већ имају одређено знање енглеског језика и желе да се ослободе страха од разговора на страном језику, као и да постигну течност и самопоуздање приликом разговора.

Индивидуални часови и часови online

Уколико полазник курса није у могућности да се уклопи у термине група, или не може да прати рад у групи, могуће је организовати индивидуалне часове. Индивидуални часови (популарно названи часови 1 на 1) се организују према жељи клијента у погледу интензитета, термина и програма курса.

Већ неколико година могуће је организовати online часове који су све популарнији јер клијент штеди на времену доласка на курс, могу се организовати у било ком термину јер не зависе од упражњености просторија у Центру, а потребно је само имати рачунар (лаптоп, десктоп или таблет).