Сви курсеви језика у нашој школи су у складу са CEFR стандардима (Common European Framework / Заједнички европски оквир). CEFR је оквир или скала на којој су дате вриједности језичких компетенција (вјештина) описаних на скали од A1 за почетнике до C2 за оне чији је ниво познавања језика на највишем нивоу (C2 се обично означава са mastery или proficiency). Овај начин олакшава квалификацију познавања језика појединца.

CEFR такође омогућава послодавцима, образовним институцијама и другима, да на једноставан начин упореде међународно признате испите који су неопходни за то радно мјесто или школовање са испитима који се тренутно обављају у њиховом окружењу.

CEFR СКАЛА НИВОА: 

C2 – највиши
C1 – напредни
B2 – виши средњи
B1 – средњи
A2 – нижи средњи
A1 – основни

  • А1 (beginner) или уводни и А2 тј. нижи средњи су нивои кандидата почетника
  • А2 има основно знање (elementary)
  • В1 средњи ниво, може самостално да комуницира (intermediate)
  • В2 прати напредне кандидате, омогућава упис у основне студије, често и мастер у иностранству (upper intermediate)
  • С1 је академски ниво, добро познавање граматике и вокабулара, без потешкоћа у коришћењу (advanced)
  • С2 су самостални кандидати који имају поптпуну флуентност (very advanced)