Милица Божић, Професор енглеског језика и књижевности, ДИРЕКТОР Центра

Борјана Цицовић, Дипломирани правник, ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР Центра

Ирена Ћеклић, Дипломирани економиста, КООРДИНАТОР Језичког центра ИН 2

Позиција тренутно упражњена, ДИРЕКТОР НАСТАВЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА